Contact

Consiliul Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin
Serviciul Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor
Sediul: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, strada Piața Mircea, nr. 1A (Piața Agroalimentară Mircea, tronson I)
Cod poștal: 220130, județul Mehedinți

Telefon: 0252-312.271, 0252-311.841
Fax: 0252-312.271
CUI: 4337433

Cont de virament:
RO03TREZ46121F300530XXXX (chirii)
RO64TREZ46121F305000XXXX (penalități, alte venituri)
RO73TREZ46121F330800XXXX (prestări servicii, abonamente)

e-mail: piete_dts@yahoo.com